Blogia
la feina és teva

Psicotècnics

Truc del “9”El truc del “9” (no “regla”, no “llei”: “truc”) és un sistema per esbrinar (directament o per eliminació) quina de les solucions proposades és la correcta en un problema matemàtic de (per exemple) psicotècnics en sumes, restes, multiplicacions, divisions i/o arrels quadrades. No és un mètode per resoldre operacions i tampoc és una eina infal·lible (podem trobar-nos amb més d’un resultat “correcte”) però en general ens serà molt útil per resoldre els tests molt més ràpidament que amb qualsevol altre mètode.

Consisteix en aplicar la tècnica de reduir un número de diferents xifres a un número de només una pel procediment de sumar entre si tots els número, eliminant els ceros i els “9” (d’aquí el seu nom).

Exemple en sumes:  

5489+25472=

a) 40961       b) 30961      c) 31961      d) Cap resposta és correcta  Tot el que sumi 9 o O s’elimina: Del número 5489 s’elimina 5+4=9 i el número 9 també ja que és 9 i només ens quedaria el número 8. Del número 25472 s’elimina 5+4=9 y el 7+2=9 i només ens quedaria el número 2. El següent pas és la suma dels dos números que queden sols 8+2=10. El 0 s’elimina y queda l’1. Dels resultats que s’ens proposa a l’exercici l’únic que aplicant el “truc del 9” dòna 1 és la b). 3+6=9 el número 0 i el número 9 s’eliminen i només ens queda sol el número 1

Exemple en restes:

58721–2145=56576

Exemple en multiplicacions:

548*21=11508

Exemple en divisions:

770/22=35

Exemple d’arrels quadrades

gracias, Óscar, por la info

Recursos on-line per practicar psicotècnics

vía una gran amiga, ex professora d’una d’aquestes acadèmies escurabutxaques (a ella li deuen encara 600€) us faig a mans aquesta web, molt útil per practicar "psicos", especialment de raonament. Clickeu sobre la imatge.

Actualització 5 de març de 2011

Clickant sobre la imatge aneu al web de MENSA-Dinamarca on podeu fer el test d'inteligència. No serveix per mesurar-vos el "cocu", relaxeu-vos, i feu-lo servir per practicar psicotècnics i agafar agilitat mental.

Aptituds numèriques

Resol les següents operacions i selecciona l’opció correcta:

1. 481+372=

a.853 b.763 c.863 d.753

2. 481-382=

a.99  b.108  c.109  d.110

3. 1024-686+3=

a.341 b.342 c.343 d.344

4. 155-156=

a.311 b.-311 c.1 d-1

5. 24+57+8=

a.69 b.75 c.89 d.95

6. 28+28+28+28=

a.112 b.156 c.116 d.102

7. 35+35+35-35-35=

a.70 b.35 c.-35 d.-65

8.

-26-13-1-4=

a.40  b.-40  c.44  d.-44

9. 35+45+56=

a.104 b.136 c.112 d.118

10.

1+(-1)-(-1)=

a.1  b.-1  c.3  d.-3

11.

-10+100-1.000+10.000-100.000= 

a.-100.910  b.100.910  c.90.910  d.-90.910

12.

 1+10+100+1000-10.000=

a.8889  b.-8889  c.9999  d.-9999

13.

56+(-30)-(+8)=

a.18  b.78  c.94  d.-18

14.

-(-1234)+1+(-1)-(-1)=

a.1234  b.-1233  c.1235  d.-1235

15. 639+245+580=

a.1464 b.1564 c.1654 d.1754

16.

1.000.000+(-10.000)=

a.1.009.000  b.1.090.000  c.1.010.000  d.990.000

17.

555-(-555)=

a.0  b.1110  c.1100  d.1000

18. 7145-3948=

a.3097 b.3187 c.3197 d.3207

19.

1394499949494436645-587878780052485=

a.1393912070714384159  b.1393912070714384160  c.1393912070714384161  d.1393912070714384165

20.

10+(4-8)=

a.-2  b.22  c.6  d.12

21.

(33-12)+(15-4)-(4-10)=

a.42  b.-38  c.40  d.38

22. 66-(14+9)=

a.37 b.43 c.51 d.60

23.

124578*535165=

a.66669785340  b.66669785350  c.66669785360  d.66669785370

24.

54670437*54614676=

a.2985808203533414  b.2985808203533413  c.2985808203533412  d.2985808203533411

25.

7*11=

a.177  b.77  c.78  d.117

26. 7*11*3=

a.231 b.266 c.294 d.307

27.

12324523+(-1234)*2=

a.24646575  b.24646576  c.24646577  d.12322055

28.

4+5+8*3=

a.63  b.33  c.51  d.44

29.

4*5+8*3=

a.33  b.44  c.33  d.63

30.

4+5*8*3=

a.44  b.124  c.125  d.138

31.

(4+5)8*3= 

a.216  b.316  c.154  d.286

32.

4+5+8*(-3)=

a.124  b.216  c.15  d.-15

33.

8+(7*5-6)=

a.37  b. 84 c.29  d.221

34.

8+(7*5)-6=

a.29 b.33 c.37 d.41

35.

-8+(-8)+1=

a.1  b.-1  c.15  d.-15

36.

6:3=

a.1  b.2  c.3  d.4

37.

2*5+30:5=

a.20  b.16  c.12  d.8

38.

55:11-(4-20:2)=

a.3.4375  b.11  c.18,3  d.-9,5

39.

55:11-(4-20:2)3= 

a.23  b.33  c.54,9  d.10.3125

40. 688:4=

a.94 b.128 c.166 d.172

41.

8*8674039867:2=

a.34696159465  b.34696159466 c.34696159468  d.34696159469

42.

(10-6):2+2(10-6)=

a.10  b.16  c.4/16  d.4

43.

-8*-23=

a.184  b.-184  c.-180  d.180

44.

1-(28:-28)=

a.0  b.1  c.0.964285714  d.-0.964285714

45. (9-4)+8*6=

a.53 b.78 c.99 d.106

46.

0.0045*1000=

a.45  b.450  c.4.5  d.0.45

47.

0.1*0.1=

a.0.1  b.0.01  c.0.2  d.1

48.

87510:5=

a. 16056 b.17502 c.18343 d.19646

49.

345:5+2=

a.3.45  b.71  c.34.5  d.3450

50.

0.0025+0.0025*4+1=

a.  b.0.25  c.1.02  d.1.0185

51.

345*10-4=

a.0.0345  b.3450000  c.0.345  d.345000

52.

(90:2)3+296.10-2=

a.137.96  b.4308  c.13796  d.43.08

53.

(-12):(-4)=

a.2 b.3 c.-3 d.-4

54.

60:[(-12):3]=

a.15 b.-15 c.20 d.-18

55.

(-7)*(-11)=

a.71 b.79 c.77 d.-77

56.

(23+5+58-54):4=

a.8  b.10  c.4  d.3

57. (-2)4(-2)=

a.16 b.-16 c.-32 d.32

58.

+2-(-3)+4-(-5)+6-(-7)+8-(-9)-(-14)=

a.55  b.56  c.58  d.57

59.

1+1*102-1*10-4=

a.  b.  c.1.0099  d.16000

60.

63-42*2=

a.-21 b.21 c.42 d.-42

61.

-23+-24=

a.8  b.24  c.-24  d.-8

62.

22*23=

a.45  b.46  c.25  d.26

63.

210+1=

a.2048  b.1024  c.1025  d.512

64. (-3)*(-5)*(-4)=

a.-45 b.-60 c.75 d.-75

65.

-5/52+1/5=

a.0/25  b.0  c.-4/53  d.25

66. √81=

a.6 b.9 c.92 d.40,5

67. √1600=

a.800 b.400 c.80 d.40

68.

√1602=

a.24  b.160  c.16  d.40

69. ∛64=

a.4 b.21,3 c.32 d.8

70.

∛125=

a.3 b.5 c.15 d.25

71.

3*10/∛125+1=

a.7  b.5  c.30/7  d.Ni puta idea

72. (-2)*4*(-5)*(-1)=

a.32 b.40 c.- 40 d.48

73.

(-2)*4*(-5)*(-1*∛125)=

a.-200  b.200  c.-57  d.Tómate algo, colega

74.

(√4-√10000)/∛8=

a.-48  b.Hoy no, me duele la cabeza, cariño  c.-49  d.49

75.

3(5-2)+7(10–4)=

a.36 b.44 c.51 d.59

76.

(5-14) - (8+11) -(16 – 4) + (17- 3)=

a.-8 b.-14 c.-26 d.31

77.

√100 - √25=

a.5 b.15 c.37,5 d.75

78.

√100 : √25=

a.2 b.5 c.15 d.4

79.

√64 – 23=

a.0 b.1 c.4 d.8

80. √144+∛64=

a.8 b.16 c.32 d.80

81. √4+√9=

a.13 b.6 c.5 d.7

82. √(121 / √121)=

a.1 b.√11 c.11√11 d.11√

Programació psicotècnics, personalitat i entrevista personal

Programació psicotècnics, personalitat i entrevista personal

Programació psicotècnics, personalitat i entrevista personal. Prof. Jesús Bordas Luque

Preu del curs sencer: 120€. Preu de sessió de 3 hores: 15€

Places limitades a 16 persones per curs.

Lloc: aulaB, Mataró

horaris: divendres de 17 a 20h ó dissabtes de 10:30 a 13:30

Sessió 1. Divendres 28/01/2011 (tarda) i dissabte 29/01/2011 (matí)

 

Hora 1. Presentació del curs. Objectiu, metodologia, recursos i temporització. Presentacions personals. Qüestionari personal.

Hora 2. Comunicació expandida.

Hora 3. Comunicació expandida. Aptituds numèriques. Matemàtiques bàsiques (sumes, restes i multiplicacions en funció dels signes; fraccions)

 

Sessió 2. Divendres 04/02/2011 (tarda) i dissabte 05/02/2011 (matí)

 

Hora 4. Trencaclosques (4’), analogies verbals (10’).

Hora 5. Els 8 secrets de l’èxit segons RICHARDST.JOHN, Bunkers (10’), City (10’).

Hora 6. Dominó (15’), Aptituds numèriques. Matemàtiques bàsiques (sumes, restes i multiplicacions en funció dels signes; fraccions)

 

Sessió 3. Divendres 11/02/2011 (tarda) i dissabte 12/02/2011 (matí)

 

Hora 7. Claus d’una personalitat madura.

Hora 8. Test de personalitat 1.

Hora 9. Correcció justificada.

 

Sessió 4. Divendres 25/02/2011 (tarda) i dissabte 26/02/2011 (matí)

 

Hora 10. Anàlisi en profunditat del test de personalitat.

Hora 11. Tests de personalitat 2 i correcció.

Hora 12. Lògica de figures.

 

Sessió 5. Divendres 04/03/2011 (tarda) i dissabte 05/03/2011 (matí)

 

Hora 13. Matemàtiques orientades a psicotècnics.

Hora 14. Matemàtiques orientades a psicotècnics.

Hora 15. Matemàtiques orientades a psicotècnics.

 

Sessió 6. Divendres 11/03/2011 (tarda) i dissabte 12/03/2011 (matí)

 

Hora 16. Matrius

Hora 17. Test de personalitat 3.

Hora 18. Aptituds numériques.

 

Sessió 7. Divendres 18/03/2011 (tarda) i dissabte 19/03/2011 (matí)

 

Hora 19. Test de personalitat 4.

Hora 20. Test de personalitat 5.

Hora 21. Hora de reforç.

 

Sessió 8. Divendres 25/03/2011 (tarda) i dissabte 26/03/2011 (matí)

 

Hora 22. L’entrevista personal, què ens trobarem, què podem fer i què no.

Hora 23. Simulacre d’entrevista personal.

Hora 24. Simulacre d’entrevista personal (continuació), Conclusions finals, Equesta d’avaluació i tancament del curs.

 

Divendres 25/03/2011 (tarda) i dissabte 26/03/2011 (matí) començament d’un nou curs

llistes

empremtes

lletres repetides

domino i trencaclosques

 

city

timba

Desplegables

Figures simples

Formatgets

bunkers (compta les peces)

 

compta les peces

Rellotges

Lògica de figures

Analogies verbals

01. – ____ és a poltre com vaca és a ___
a) cavall – vedella
b) euga – cría
c) renill – mugit
d) vedella – toro


02. – ____ és a rails com cotxe és a ___
a) tren – camió
b) ferro – carretera
c) ferro – velocitat
d) tren – carretera


03. – ____ és a ramat com abella és a ___
a) vespa – mel
b) eixam – vespa
c) ovella – eixam
d) toro – zangano


04. – ____ és a 4 com violí és a ___
a) clarinet – 1
b) oboe – 5
c) 1 – músic
d) 3 – Schubert


05. – ____ és a ertaet com carbassa és a ___
a) teatre – assabrac
b) oruga – tortuga
c) México – Espanya
d) extrany – menjar


06. – ____ és a presó com Louvre és a ___
a) presoner – artista
b) Bastilla – museu
c) criminal – artista
d) Julián Muñoz – Francia


07. – ____ és a palmera com raïm és a ___
a) dátil – cep
b) arbust – cep
c) arbre – tintorro
d) arbust – dolç


08. – ____ és a ABDE com _______ és a EFHI
a) 1234 – 4567
b) 1245 – 1245
c) 1245 – 5689
d) 1267 – 7889


09.- _____ és a aigua com menjar és a _____
a) viatjar – conduïr
b) peu– enemic
c) beure – pa
d) noia – indústria

10.- _____ és a volar com ______ és a navegar

a) Veler-planejador
b) f-18-proa
c) Avió-vaixell
d) Ales-Titanic

    
11.- Barret és a cap com mitjó és a ..........

a)    peus
b)    orelles
c)    cul
d)    mà


12.- Pa és a …….. com aigua és a ..............

a) Croissant-Font Vella
b) Farina-whiskey
c) Fam-sed
d) Amor-sexe

13.- ……….. és a jardí  com paraxocs és a .............

a) Flor-matrícula
b) Tanca-cotxe
c) Tallagespa-cotxe
d) Tanca-moto

14.- ……….. és a aire com  onada és a .........

a) Respirar-beure
b) Oxigen-hidrogen
c) Molí-helix
d) Ventada-aigua

15.- ……….. és a potes com cotxe és a ............

a) Cuixes-buga
b) Beyoncé-Ferrari
c) Petas-xocs
d) Cavall-rodes

16.- Nevera és a ……..  com .........és a  calor

a) Miele-Foc
b) Congelador-piròlisi
c) Fred-Astair
d) Fred-forn

17.- Montcada i Reixac és a ..................com ………….. és a …………………

a) Vallès occidental-Mataró-Maresme
b) Poble-ciutat-país
c) Vallès Oriental-Badalona-Empordà
d) Contaminación-Marbella-chorizos

18.- Metge  és a persona  com  ................ és a …………….

a) Frank de la Jungla-paiasso
b) Mamporrero-cavall
c) Veterinari-animal
d) Ornitòleg-ocells

19.- …………. és a música com ........... és text.

a) Malena Gracia-Sofia Mazagatos
b) Soroll-poesia
c) Silenci-foli
d) Nota-lletra

20.- Paper és a ……… com ………. és a petroli

a) Llibreta-benzina
b)Planeta-O.P.E.P.
c) Tisores-impostos
d) Fusta-benzina

21.- Quadre és a ………….. com llibre és a ..................

a) Picasso-La catedral del Mar
b) Museu-biblioteca
c) Pintura-edició de butxaca
d) Museu-pàgines

22.- …………. és a màquina d’escriure com volant és a ...............

a) Tecla-camió
b) Lletra-metge
c) Tecla-roda
d) Tecla-ambientador de pi

23.- Volant és a automòbil com roda de timó és a .................

a) patí de platja
b) patí català
c) catamarà
d) vaixell

24.- Peu és a maluc com mà és a ....................

a) colze
b) espatlla
c) braç
d) dit

25.- Termòmetre és a ................. com rellotge és a .................

a) graus centígrads-manilles
b) calor-hores
c) temperatura-temps
d) mercuri-horari

26.-  a és a .....  com m és a  ......

a) antic-anem
b) b-n
c) 1-12
d) ale-mle

27.-................. és a gallina com cavall és a ...............................

a) ou-euga
b) gall-caballa
c) euga-gallet
d) gall-euga

28.-  Peix és a ............ com xai és a .......................

a) mariscada-parrillada
b) mar-prat
c) Nemo-Norit
d) nedar-esquil.lar

29.- Esfera és a cercle com cub és a ..........................

a) pala
b) quadrat
c) cubilete
d) volum

30.- Neu és a ......... com xocolata és a .........................

a) Baqueira-cola-cao
b) blanc-negre
c) cocaina-hachís
d) esquiar-depressió

31.- Trist és a negre com alegre és a .................

a) taronja
b) xinés
c) no tant negre
d) samba

32.- Primera és a darrera com (a) és a .........
a) z
b) omega
c) la última
d) y

33.- Bi és a dos com penta és a ................

a) grama
b) teuco
c) gono
d) cinc

34.- Mà és a cinc com ull és a ..........

a) cinc
b) Amaia Salamanca
c) 3
d) 2

35.- Euro és a ................. com Dollar és a .................

a) Europa-USA
b) Berlusconi-Tio Gilito
c) Inflacció-devaluació
d) moneda-moneda

36.- Dotze és a ............... com deu és a .......................

a) 6-deu
b) sis-deu
c) 6-10
d) sis-10

37.- ............. és a ............. com cinc és a ...............

a) 3-12-20
b) tres-ulls-culs
c) quinze-tres-u
d) 15-3-1

38.-  Parell és a ........... com triple és a ........

a) dos-tres
b) sabates-salt mortal
c) collons-whiskey
d) 2-tres