Material de suport pels meus alumnes de E.S.O. i aspirants a superar psicotècnics, entrevistes, i altres exàmens que no diuen res de vosaltres.

Hola, sóc en Jesús Bordas Luque i dono formació en E.S.O., proves psicotècniques, de personalitat i entrevistes personals. Produeixo el meu propi material i aplico a les meves classes tècniques de mediació, negociació i couching.
Pots posar-te en contacte amb mi enviant un correu a o pots trucar-me per telèfon al . També pots agregar-me el facebook.