Blogia
la feina és teva

Programació E.S.O.

Article en construcció

PROGRAMACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA DE GRADUAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GESO)

                                           TEMARI

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ

CASTELLANO/CATALÀ

GRAMÀTICA:     (català/castellà)
Fonètica.
Morfologia.
Classificació de paraules (nom, adjectiu, determinant,...).
Verbs i conjugacions verbals.
Ortografia (accentuació, diftong/hiat, ...).
Oracions (subjecte i predicat) i modalitats d’oracions.
Anàlisis sintàctic.

LÈXIC: (català/castellà)
Ús del diccionari.
Formació mots.
Locucions i frases fetes.
Neologismes, tecnicismes, vulgarismes i barbarismes.
Sinonímia, antonímia i polisèmia.
Recursos literaris.
 
EXPRESSIÓ:
    
Llenguatge oral i escrit.
Llenguatge periodístic, literari i audiovisual.
Estructura del text.
Comentari de text.
Literatura (història)
 
ENGLISH

Vocabulari.
Comprensió lectora.
Expressió.

ÀMBIT SOCIAL

GEOGRAFIA:

L’univers, el sistema solar i la terra.
Formació del paisatge.
Geografia d’Europa, Espanya i Catalunya.
Intervenció humana al paisatge.

HISTÒRIA:

Primeres civilitzacions.
Grècia
Roma
Edat mitjana.
Edat moderna.
Edat contemporània.
Segle XX i reptes del futur.

ÀMBIT CIENTÍFICO -TÈCNIC

MATEMÀTIQUES:

Nombres enters i operacions bàsiques.
Fraccions i decimals (regla de tres, %).
Mínim comú múltiple i màxim comú divisor.
Equacions de primer grau i sistemes d’equacions.
Equacions de segon grau.
Geometria (angles, àrees i volums)
Probabilitat i estadística.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA:

Éssers vius (cèl·lula).
Cos humà.
Funcions (nutrició, relació, reproducció).
Àtom.
Estats de la matèria.
Genètica.
Medi ambient.

TECNOLOGIA:

Història de la Técnica.
Materials.
Electricitat i altres instal·lacions de la llar.
Dibuix tècnic.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres