Blogia
la feina és teva

Aptituds numèriques

Resol les següents operacions i selecciona l’opció correcta:

1. 481+372=

a.853 b.763 c.863 d.753

2. 481-382=

a.99  b.108  c.109  d.110

3. 1024-686+3=

a.341 b.342 c.343 d.344

4. 155-156=

a.311 b.-311 c.1 d-1

5. 24+57+8=

a.69 b.75 c.89 d.95

6. 28+28+28+28=

a.112 b.156 c.116 d.102

7. 35+35+35-35-35=

a.70 b.35 c.-35 d.-65

8.

-26-13-1-4=

a.40  b.-40  c.44  d.-44

9. 35+45+56=

a.104 b.136 c.112 d.118

10.

1+(-1)-(-1)=

a.1  b.-1  c.3  d.-3

11.

-10+100-1.000+10.000-100.000= 

a.-100.910  b.100.910  c.90.910  d.-90.910

12.

 1+10+100+1000-10.000=

a.8889  b.-8889  c.9999  d.-9999

13.

56+(-30)-(+8)=

a.18  b.78  c.94  d.-18

14.

-(-1234)+1+(-1)-(-1)=

a.1234  b.-1233  c.1235  d.-1235

15. 639+245+580=

a.1464 b.1564 c.1654 d.1754

16.

1.000.000+(-10.000)=

a.1.009.000  b.1.090.000  c.1.010.000  d.990.000

17.

555-(-555)=

a.0  b.1110  c.1100  d.1000

18. 7145-3948=

a.3097 b.3187 c.3197 d.3207

19.

1394499949494436645-587878780052485=

a.1393912070714384159  b.1393912070714384160  c.1393912070714384161  d.1393912070714384165

20.

10+(4-8)=

a.-2  b.22  c.6  d.12

21.

(33-12)+(15-4)-(4-10)=

a.42  b.-38  c.40  d.38

22. 66-(14+9)=

a.37 b.43 c.51 d.60

23.

124578*535165=

a.66669785340  b.66669785350  c.66669785360  d.66669785370

24.

54670437*54614676=

a.2985808203533414  b.2985808203533413  c.2985808203533412  d.2985808203533411

25.

7*11=

a.177  b.77  c.78  d.117

26. 7*11*3=

a.231 b.266 c.294 d.307

27.

12324523+(-1234)*2=

a.24646575  b.24646576  c.24646577  d.12322055

28.

4+5+8*3=

a.63  b.33  c.51  d.44

29.

4*5+8*3=

a.33  b.44  c.33  d.63

30.

4+5*8*3=

a.44  b.124  c.125  d.138

31.

(4+5)8*3= 

a.216  b.316  c.154  d.286

32.

4+5+8*(-3)=

a.124  b.216  c.15  d.-15

33.

8+(7*5-6)=

a.37  b. 84 c.29  d.221

34.

8+(7*5)-6=

a.29 b.33 c.37 d.41

35.

-8+(-8)+1=

a.1  b.-1  c.15  d.-15

36.

6:3=

a.1  b.2  c.3  d.4

37.

2*5+30:5=

a.20  b.16  c.12  d.8

38.

55:11-(4-20:2)=

a.3.4375  b.11  c.18,3  d.-9,5

39.

55:11-(4-20:2)3= 

a.23  b.33  c.54,9  d.10.3125

40. 688:4=

a.94 b.128 c.166 d.172

41.

8*8674039867:2=

a.34696159465  b.34696159466 c.34696159468  d.34696159469

42.

(10-6):2+2(10-6)=

a.10  b.16  c.4/16  d.4

43.

-8*-23=

a.184  b.-184  c.-180  d.180

44.

1-(28:-28)=

a.0  b.1  c.0.964285714  d.-0.964285714

45. (9-4)+8*6=

a.53 b.78 c.99 d.106

46.

0.0045*1000=

a.45  b.450  c.4.5  d.0.45

47.

0.1*0.1=

a.0.1  b.0.01  c.0.2  d.1

48.

87510:5=

a. 16056 b.17502 c.18343 d.19646

49.

345:5+2=

a.3.45  b.71  c.34.5  d.3450

50.

0.0025+0.0025*4+1=

a.  b.0.25  c.1.02  d.1.0185

51.

345*10-4=

a.0.0345  b.3450000  c.0.345  d.345000

52.

(90:2)3+296.10-2=

a.137.96  b.4308  c.13796  d.43.08

53.

(-12):(-4)=

a.2 b.3 c.-3 d.-4

54.

60:[(-12):3]=

a.15 b.-15 c.20 d.-18

55.

(-7)*(-11)=

a.71 b.79 c.77 d.-77

56.

(23+5+58-54):4=

a.8  b.10  c.4  d.3

57. (-2)4(-2)=

a.16 b.-16 c.-32 d.32

58.

+2-(-3)+4-(-5)+6-(-7)+8-(-9)-(-14)=

a.55  b.56  c.58  d.57

59.

1+1*102-1*10-4=

a.  b.  c.1.0099  d.16000

60.

63-42*2=

a.-21 b.21 c.42 d.-42

61.

-23+-24=

a.8  b.24  c.-24  d.-8

62.

22*23=

a.45  b.46  c.25  d.26

63.

210+1=

a.2048  b.1024  c.1025  d.512

64. (-3)*(-5)*(-4)=

a.-45 b.-60 c.75 d.-75

65.

-5/52+1/5=

a.0/25  b.0  c.-4/53  d.25

66. √81=

a.6 b.9 c.92 d.40,5

67. √1600=

a.800 b.400 c.80 d.40

68.

√1602=

a.24  b.160  c.16  d.40

69. ∛64=

a.4 b.21,3 c.32 d.8

70.

∛125=

a.3 b.5 c.15 d.25

71.

3*10/∛125+1=

a.7  b.5  c.30/7  d.Ni puta idea

72. (-2)*4*(-5)*(-1)=

a.32 b.40 c.- 40 d.48

73.

(-2)*4*(-5)*(-1*∛125)=

a.-200  b.200  c.-57  d.Tómate algo, colega

74.

(√4-√10000)/∛8=

a.-48  b.Hoy no, me duele la cabeza, cariño  c.-49  d.49

75.

3(5-2)+7(10–4)=

a.36 b.44 c.51 d.59

76.

(5-14) - (8+11) -(16 – 4) + (17- 3)=

a.-8 b.-14 c.-26 d.31

77.

√100 - √25=

a.5 b.15 c.37,5 d.75

78.

√100 : √25=

a.2 b.5 c.15 d.4

79.

√64 – 23=

a.0 b.1 c.4 d.8

80. √144+∛64=

a.8 b.16 c.32 d.80

81. √4+√9=

a.13 b.6 c.5 d.7

82. √(121 / √121)=

a.1 b.√11 c.11√11 d.11√

0 comentarios