Blogia
la feina és teva

Moviment Rectilini Uniforme (problemes de trens)

Dos trens surten en sentit contrari a les 8 a.m. de dos pobles A y B situats a 351Km de distància. El tren que surt de A té una velocidat constant de 60Km/h i el que surt de B de 75Km/h. A quina distància d’ A es trobaran? A quina hora?

Explicació. Fixa’t en aquest gràfic:  

 

d(A) : Distància que fa el tren que surt d’A.
d(B) : Distància que fa el tren que surt de B.
t : Temps que triguen en trobar-se.

Interpretació: A partir de las 8:00 am, passat un temps "t", els dos trens es troben en un punt. Com que el tren que surt de B va a més velocitat, recorrerà més distància.
Donat que les velocitats són constants, farem servir la formula del M.R.U (Moviment Recitilíni Uniforme): d=v.t   (distància=velocitat multiplicat per temps)

Resolució:

El Tren que surt de A, en un temps "t" i a una velocitat de 60km/h recorrerà: d(A)=60.t (1)
El tren que surt de B, en un tiemps "t" i a una velocitat de 75km/h recorrerà: d(B)=75.t (2)

Si mirem el gràfic veurem que d(A)+d(B) és la distància que hi ha entre els dos pobles. És a dir: d(A)+d(B)=351 . Com que d(A) y d(B) son 60.t y 75.t respectivamente, sustituïm i ens queda: 60.t+75.t=351. Resolem: 135.t=351; t=351/135; t=2.6 hores= 2 hores i 36 minuts.

És a dir, els trens es trobaran a les 10:36 a.m.

Com que també ens demanen les distàncies, simplement sustituim en (1) y (2):
(1) d(A)=60t=60. 2.6=156km
(2) d(A)=75t=75.2.6=195km

0 comentarios